AWA Naila – Anschluss Ortsteil Lippertsgrün

Projekt:  AWA Naila – Anschluss Ortsteil Lippertsgrün

Auftraggeber: Stadt Naila

Umfang: Errichtung Stauraumkanal, V = 220 m³
Errichtung Verbindungskanal zur Kläranlage, DN 200 PP, ca. 1570 m

Baukosten: ca. 700.000 EUR